وبلاگپایتخت! (داستان روز اول از یک سفر کاری به تهران)

قبلا چندین بار به بهانه‌های مختلف کاری و نمایشگاه و… تهران اومده بودم ولی هر دفعه ترمینال آرژانتین می رفتم و از اونجا به سایر نقاط؛ این دفعه بنا به دلایلی و برای همسفر شدن با یکی از دوستان، شنبه صبح ساعت ۸ رسیدم ترمینال غرب تهران.

رنگارنگ اما خاکستری! (موفق ولی ناراضی)

چند وقت پیش به خاطر پروژه جدیدی که دارم استارت می زنم با یکی از بچه‌های اکوسیستم استارت آپی تماس گرفتم ببینم کی میاد اصفهان و می تونم ببینمش؟ چند روز پیش اصفهان بود؛ هماهنگ کردیم رفتیم کنار جاده زاینده رود 🙁 و بعد هم کافه و چند ساعتی گپ زدیم.